Domy, Ośrodki, Centra Kultury


Warszawa dn. 25 stycznia 2010

Szanowni Państwo.


Przesyłamy regulamin Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2010 wraz z  kartą zgłoszenia. Formuła Sejmików obejmuje pięć przeglądów międzywojewódzkich, podczas których wiejskie zespoły teatralne przygotowują i prezentują:

  • widowiska w oparciu o obrzędy, obyczaje, prace domowe i polne
  • utwory dramatyczne,
  • programy mieszczące się w pojęciu małych form teatralnych /teatr poezji, estrada, kabaret/.

Sejmiki istnieją od ponad 30 lat, zasięg ogólnopolski zyskały w 1984 roku i są jedynym  tak znaczącym i rozpoznawalnym przeglądem twórczości teatralnej środowisk wiejskich. Są zdarzeniem artystycznym, ale zarazem  stanowią ważny element życia kulturalnego wsi polskiej. Są też  formą przechowywania i upowszechniania  wiedzy na temat obrzędów, obyczajów i kultury ludowej tak dla  mieszkańców  wielkomiejskich centrów, jak i dla młodego pokolenia mieszkańców regionów wiejskich.

Równocześnie zwracamy się do państwa z gorąca prośba – o przekazanie informacji o Sejmikach najbardziej zainteresowanym – wiejskim zespołom, teatrom działającym przy Waszej placówce, na Waszym terenie.

Dziękując za życzliwe zainteresowanie, pozostajemy z wyrazami szacunkuLech Śliwonik

Prezes TKT

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności