Komunikat Rady Programowej Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2015

Komunikat
Rady Programowej
Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2015

 

Rada Programowa w składzie: Władysław Dubaj, Bożena Suchocka, Lech Śliwonik (przewodniczący), Edward Wojtaszek, Jan Zdziarski – odbyła posiedzenie w dniu 7 lipca 2015 roku, po zakończeniu ostatniego planowanego w tym roku sejmiku.

 1. Rada Programowa rozpatrzyła problemy wynikające z odwołania sejmiku w Bukowinie Tatrzańskiej. W połowie czerwca br organizator sejmiku w Bukowinie Tatrzańskiej powiadomił Zarząd Główny TKT, że tylko 4 zespoły potwierdziły uczestnictwo w przeglądzie: trzy zespoły z woj. małopolskiego i jeden z woj. podkarpackiego. Dwa zgłoszone zespoły z woj. śląskiego odwołały swój udział, ponieważ nie zdołały znaleźć środków na pokrycie kosztów przejazdu. W tej sytuacji obie strony – TKT i organizatorzy – uznały, że sejmik powinien zostać odwołany: wysiłek włożony w przygotowanie i poniesione koszty byłyby nieproporcjonalne do osiągniętego rezultatu. Organizator sejmiku – Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – złożył propozycję uwzględnienia w kwalifikacji trzech zespołów, które do bukowiańskiego sejmiku zostały zakwalifikowane z dwóch przeglądów regionalnych odbywających się każdego roku w Małopolsce, tj. Posiadów Teatralnych na Orawie i Pogórzańskich Godów w Łużnej. W tym roku uczestniczyło w nich łącznie 27 zespołów, ocenianych przez jury, w którego skład wchodzili specjaliści powoływani stale do Komisji Artystycznej sejmiku w Bukowinie Tatrzańskiej.

Rada Programowa, mając na względzie dobro sejmików, w trosce o artystyczną różnorodność i reprezentatywność finałowego spotkania w Tarnogrodzie, postanowiła uwzględnić w kwalifikacji do Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej zespoły z orawskich Posiadów i Pogórzańskich Godów, rekomendowane przez jury tych imprez.

 1. Rada Programowa dokonała kwalifikacji spektakli do Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (9 – 11 października 2015); decyzja podjęta została na podstawie obserwacji sejmikowych przeglądów oraz dokumentacji sejmików międzywojewódzkich. Zaproszono następujące zespoły i przedstawienia:

 • Zespół Carniacy z Czarni (woj. mazowieckie) – „Przenosiny” – frg. wesela, oraz scenka „Chodzenie z krzyżem”

 • Zespół Pelagia z Leopoldowa (woj. lubelskie) – „Truś, truś, warkocku”

 • Zespół Czeladońka z Lubenki (woj. lubelskie) – „Baśń o Bialskim Smoku”

 • Zespół Czardasz z Niedzicy (woj. małopolskie) – „Czarna niedziela”

 • Orawska Grupa Teatralna im. dr E. Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego (woj. małopolskie) – „Wojna o Stańcową”

 • Teatr Obrzędowy Lubominianki z Boniewa (woj. kujawsko-pomorskie) – „Najświentsa Panienko w Tobie nadzieja”

 • Zespół Teatralny Zbierańce z Gościcina (woj. pomorskie) – „Ścięcie kani”

 • Zespół Regionalny im A. Markiewicz z Bukówca Górnego (woj. wielkopolskie) – „Purtelam”

 • Zespół PIGANECZKI z Pigan (podkarpackie) – „Dawne jarmarki – sprzedaż krowy”

 • Zespół JUTRZENKA z Dołhobrodów (lubelskie) – „Żniwna broda”

 • Zespół Folklorystyczny z Siedlec (świętokrzyskie) – „Kłosiorze, abło wyzwłolyny wilcka”

 • Zespół Folklorystyczny w Popowicach (łódzkie) – „Braterskie porachunki”

 • Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni (łódzkie) – „Tak dawniej chrzczono dzieci”

 • Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa (łódzkie) – „Miłosierdzie”

 1. Rada Programowa – z uwagi na wysoki poziom artystyczny prezentacji – poleca gospodarzom XXXII Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, aby w razie niemożności udziału któregoś z zakwalifikowanych zespołów, wzięli pod uwagę następujące spektakle:

– Zespół GRABOWIANKI z Grabowa (woj. mazowieckie, pow. zwoleński) – „Dożynki przed dworem dziedzica”

– Zespół ZAWSZE RAZEM z Woli Gutowskiej (woj. lubelskie) – „Jutro Św. Janek”

– Zespół TOMASZOWIANIE Z Tomaszowic (woj. małopolskie) – „Posagowy bycek”.

 

 

Rada Programowa

Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2015

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności