Laureaci XXXII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej

RADA ARTYSTYCZNA w składzie:
Przewodniczący Lech Śliwonik – teatrolog, Piotr Dahlig – etnomuzykolog, Bożena Suchocka – reżyser,  Katarzyna Smyk – folklorysta, kulturoznawca, Edward Wojtaszek – reżyser, obejrzała w dniach 16 – 18 października 2015 roku 14 widowisk, wybranych z sejmików regionalnych. Dzięki wsparciu sponsorów Rada może nagrodzić zespoły – i czyni to z ogromną satysfakcją – za szczególne wartości artystyczne i poznawcze spektakli.

Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespół PELAGIA z Leopoldowa (pow. rycki, woj. lubelskie) za poruszające odtworzenie tradycyjnego repertuaru pieśniowego oraz pietyzm w rekonstrukcji stroju ludowego w widowisku Truś, truś warkocku;
Zespół CZARDASZ z Niedzicy (pow. nowotarski, woj. małopolskie) za przekonujące aktorstwo zespołu, służące wydobyciu interesujących epizodów z kultury społecznej i tradycji obrzędowych Spisza w przedstawieniu Corno niedziela;
Zespół PIGANECZKI z Pigan (pow. przeworski, woj. podkarpackie) za znakomite aktorstwo, dobry scenariusz i zespołowe budowanie sytuacji scenicznych w spektaklu Dawne jarmarki – sprzedaż krowy.

Nagrody Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Zespół JUTRZENKA z Dołhobrodów (pow. włodawski, woj. lubelskie) za siłę skupionego obrazu scenicznego oraz muzyczną i plastyczną urodę rytuału scenicznego w przedstawieniu Żniwna broda.
Kurpiowski Zespół Folklorystyczny CARNIACY z Czarni (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie) za znakomicie skomponowane i wykonane przez wielopokoleniowy zespół widowisko obrzędowo-taneczne Przenosiny – ostatnia część wesela kurpiowskiego.
Rada z sympatią i uznaniem odnotowuje występ „młodzików” z Czarni, czyli  Grupy Kolędniczej BARTUŚ z pełnym wyrazu, szlachetnym, pięknie wykonanym specyficznie kurpiowskim zwyczajem z okresu Wielkiego Tygodnia – Chodzenie z Krzyżem.
Zespół Folklorystyczny SIEDLECZANIE z Siedlec (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) za udaną, bogatą w pomysły i obrazy inscenizację obrzędu przejścia, ze świetnie dobranym repertuarem pieśniowym w dynamicznym, wieloosobowym widowisku Kłosiorze, albo wyzwłolyny wilcka.

Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego
Zespół CZELADOŃKA z Lubenki (pow. bialski, woj. lubelskie) za sprawną, efektowną teatralnie i dowcipną inscenizację miejscowej legendy w przedstawieniu Baśń o bialskim smoku;
Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) za interesujące scenicznie przybliżenie ściśle regionalnego zwyczaju weselnego w widowisku Purtelam;
Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni (pow. tomaszowski, woj. Łódzkie) za bogaty i urozmaicony przekaz obrzędowości chrzcinowej oraz wysokie walory muzyczne  widowiska  Jak dawniej chrzczono dzieci.

Nagroda Starosty Powiatu Biłgorajskiego
Zespół Teatralny ZBIERAŃCE z Gościcina (pow. wejherowski, woj. pomorskie) za udaną teatralnie, współczesną stylizację dawnego obyczaju kaszubskiego w spektaklu Ścinanie kani.

Nagroda Prezesa Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego
Zespół Folklorystyczny z Popowic (pow. wieluński, woj. łódzkie) za świetny scenariusz – tempo zdarzeń i wewnętrzny rytm opowieści oraz wyśmienite aktorstwo w przedstawieniu Braterskie porachunki.

Nagroda Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
Teatr Obrzędowy LUBOMINIANKI z Boniewa (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie) za bardzo udany dramaturgicznie nasycony humorem i skłaniający do refleksji obrazek obyczajowy, Najświętsza Panienko w tobie nadzieja.

Nagroda Burmistrza Tarnogrodu
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa (pow. wieluński, woj. łódzkie) za kolejne dojrzałe dramatycznie i aktorsko przedstawienie relacji międzyludzkich we współczesnej rodzinie w spektaklu Miłosierdzie.

Nagroda Dyrektora Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej (pow. nowotarski, woj. małopolskie) za autorski dramat Wojna o Stańcową czerpiący z lokalnego przekazu historycznego oraz wyraziste aktorstwo zespołu.

 

*

Dużo dobrego powiedzieliśmy o sejmikowych przedstawieniach w trakcie spotkań warsztatowych – o sprawnie napisanych scenariuszach, udanych inscenizacjach, wartościach muzycznych, jakości aktorskiego wykonania. Zwróciliśmy uwagę na usterki – najczęstsze to nieprzemyślana organizacja przestrzeni scenicznej i niejasno sformułowane zadania aktorskie. Wynika z tego, że dobre strony przeważały, jest to więc właściwy moment by złożyć podziękowania i wyrazy uznania kierownikom zespołów oraz wielkiemu gronu wykonawców, a także scenografom, muzykom, choreografom. Zbiorowy czyn owocuje w tym roku powrotem publiczności na widownię Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w dniach sejmikowych prezentacji.

 

*

Dziękujemy organizatorom Sejmiku – Zarządowi Głównemu TKT, Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego – po raz pierwszy w tym gronie, Tarnogrodzkiemu Ośrodkowi Kultury i Tarnogrodzkiemu Towarzystwu Regionalnemu. Patronom i sponsorom – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, Staroście Biłgorajskiemu oraz Burmistrzowi Tarnogrodu – dziękujemy za życzliwość i wsparcie finansowe.

Tarnogród , 18 października 2015 r.

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności